Print 

Kaikoura District Council


96 West End
Kaikoura,Canterbury
New Zealand 7300
03 319 5026